Pro střechu

Světlíky

Výběr světlíku do ploché střechy Na rozdíl od šikmých střech, do nichž jsou střešní okna v obytných podkrovních místnostech instalována jako součást zastřešení, u plochých střech si majitelé dom...

Oplechování

Klempířské prvky na střeše – oplechování Na pokládku střešní krytiny, která tvoří hlavní izolační a odvodňovací prvek střechy, navazují vždy ještě ukončovací práce patřící vesměs do kategorie prací k...

Atika

Izolace atiky Atika představuje základní fasádní prvek, jehož cílem je dosáhnout minimalizace povětrnostních vlivů, které by mohly způsobit její poškození. Primárním účelem atiky je tak ochrana fasád...

Zateplení ploché střechy

Zateplování starších budov s vysokou třídou tepelné náročnosti je trendem poslední doby. Základní strategií v tomto směru je provádění zateplení svislých obvodových zdí kombinované s in...