Zateplení ploché střechy

Zateplování starších budov s vysokou třídou tepelné náročnosti je trendem poslední doby. Základní strategií v tomto směru je provádění zateplení svislých obvodových zdí kombinované s instalací oken s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Tento systém obvykle využívá kontaktního zateplování, které spočívá v opatření existující obvodové zdi vnější izolační vrstvou. Obdobným přístupem lze realizovat také zateplení střechy, tzn. přidání izolační vrstvy buď přímo na již existující střešní konstrukci (aplikováno u plochých střech), nebo vytvoření izolační mezivrstvy pod střešní krytinou. U ploché střechy může být zateplení provedeno poměrně jednoduše a rychle.

Principy zateplování ploché střechy

U plochých střech se v praxi zateplování provádí dvěma základními způsoby s ohledem na to, zda se jedná o střechu jednoplášťovou nebo dvouplášťovou. U jednoplášťových střech se zpravidla aplikují izolační desky (nejčastěji z expandovaného nebo extrudovaného polystyrenu), u dvouplášťových se nejčastěji mezi pláště vstřikuje foukaná izolace. Obě tyto metody zateplování mají poměrně dobře zavedené systémy provádění a jsou metodicky ověřené. Hlavní výhodou provedení zateplení je jednoznačně lepší tepelná regulace v místnostech nacházejících se pod střechou, ale také v celé budově.

Realizace zateplení jednoplášťové ploché střechy

Pokud se rozhodnete zateplit jednoplášťovou střechu na svém domě, můžete tento proces realizovat svépomocí, je však nutné dodržet několik důležitých zásad. Primárně se izolace pokládá na již hotový pevný povrch, je proto nutné provést celkové zhodnocení a případně provést sanaci povrchu (především je-li narušen nebo dochází-li na některých místech střechy k zatékání. Na připravený povrch je pak možné lepit buď běžné desky z EPS či XPS, případně z minerální vlny (ta má lepší vlastnosti, co se týče požární odolnosti. Polystyrenové desky lze jednoduše kotvit, k lepení se pak používá speciálních lepidel, které vytváří dobrou adhezní vrstvu. Desky je nutné nakonec opatřit ještě hydroizolací, která zabrání jejich zatékání. K tomuto účelu se využívá převážně fólií, nebo je možné aplikovat kašírované desky, které jsou přímo hydroizolací opatřeny.