Světlíky

Výběr světlíku do ploché střechy

Na rozdíl od šikmých střech, do nichž jsou střešní okna v obytných podkrovních místnostech instalována jako součást zastřešení, u plochých střech si majitelé domů často vystačí pouze s klasickými okny v otvorech ve svislých konstrukcích. Problém však obvykle nastává u takových místností, jako jsou chodby či šatny, kde přirozené světlo nemá možnost do prostoru kvůli klasickému konstrukčnímu řešení nemá často možnost přímo proniknout. V takovém případě se využívá světlíků a světlovodů, které se osazují do střešní konstrukce obdobným způsobem jako střešní okna s tím rozdílem, že často neumožňují jednoduchý přístup k otvírání, jsou-li takto řešeny.

Typy světlíků pro ploché střechy

Světlíky se mezi sebou liší především způsobem osazení do konstrukce, jež definuje také úhel, pod jakým světlo do místnosti proudí. Při navrhování světlíku je nutné se orientovat především na to, jaké funkce od světlíku očekáváme – zda budou plnit pouze funkci prosvětlovací, nebo také větrací, tedy zda budou pevné nebo otevíravé. Tato vlastnost ovlivňuje především konstrukci, materiálové řešení pak závisí také na tom, v jaké poloze světlík vůči budově je, tedy zda je instalován vodorovně, svisle nebo pod úhlem. Základní typy světlíků jsou instalovány vodorovně, což je výhodné především s ohledem na proudění světla, svislé nebo klopené světlíky však umožňují osvětlení účinně regulovat. Mezi nejčastější typy světlíků tak patří:

  • vodorovný nebo mírně skloněný
  • sedlový či kupolovitý
  • pilový a shedový
  • motýlkový
  • lucernový svislý nebo lucernový šikmý

Tvarové a rozměrové řešení světlíku může být velmi variabilní, jelikož jej lze opatřit také zvláštními prvky bránícími působení povětrnosti, jeho instalace však obvykle vyžaduje prakticky stejný zásah do konstrukce ploché střechy, a to vytvoření stavebního otvoru případně dodatečné konstrukce nesoucí svislé či šikmé průhledné nebo průsvitné prvky.

Instalace vodorovného světlíku

Vodorovné světlíky bývají obvykle instalovány na zvedacím rámu. Při výstavbě novostaveb se s nimi pravidla počítá, není však výjimkou provádět jejich montáž také jako součást rekonstrukce. Při instalaci je nutné vytvořit stavební otvor odpovídajících rozměrů, na který se upevní nosná konstrukce světlíku, která je pak zasklena, případně se pro pevné světlíky může použít také polykarbonátové výplně. Samotné osazení průhledného, resp. průsvitného prvku vyžaduje odpovídající utěsnění se zvýšenými požadavky na omezení prostupu vody, jež je v případ vodorovného řešení světlíku více pravděpodobné. K tomuto účelu se využívá speciálních těsnících pásek, které zajistí dostatečnou izolaci.