Oplechování

Klempířské prvky na střeše – oplechování

Na pokládku střešní krytiny, která tvoří hlavní izolační a odvodňovací prvek střechy, navazují vždy ještě ukončovací práce patřící vesměs do kategorie prací klempířských. V tomto bodě je střechy standardně opatřována pevnými a odolnými plechovými prvky, jejichž hlavním úkolem je dosáhnout optimálního utěsnění a odvodnění střešní konstrukce při zachování jejího vizuálu. Klempířské prvky je možné pořídit v různých barevných provedeních nebo opatřit vhodným nátěrem, který dotvoří charakter střechu a posune jej do požadovaného provedení.

Materiály a provedení oplechování

Oplechování aplikuje především v místech ukončení základní konstrukce, tzn. především na styku střechy a fasády a kolem třešních otvorů (střešní okna, komíny, vývody apod.). Materiál, který se k tomuto účelu používá, musí být dostatečně odolný proti korozi, nejčastěji se tak setkáme s oplechováním z:

  • mědi
  • hliníku
  • pozinkované oceli
  • nerezavějící oceli

Kromě uvedených lze použít také speciální materiály, které bývají zpravidla dražší a méně variabilní, co se týká tvarování i barevného řešení. Standardně jsou plechy tvarovány do úhelníků či speciálních okapních systémů, které jsou dále děleny a spojovány podle potřeb konstrukce. Spojování je možné realizovat několika způsoby, a to:

  • svařováním nebo pájením speciální hmotou – vytváří pevný spoj
  • nýtováním – vytváří pevný spoj
  • šroubovými spoji – rozebíratelný spoj obvykle vyžaduje větší důraz na provedení
  • lepení – málo využívané, vyžaduje aplikaci speciálních lepicích hmot
  • drážkování – klempířské spoje bez spojovacího materiálu

Provedení oplechování

Oplechování konkrétního konstrukčního prvku vyžaduje výběr vhodného materiálu a následnou aplikaci plechů tak, aby dostatečně plnily svou funkci. Plechy jsou ohnuty s clem dosáhnout maximálního propojení s konstrukčními prvky – ohyb je prováděn pod různými uhly, jelikož prvky jsou na šikmých střechách osazeny přímo do sklonu. Při aplikaci oplechování je nutné zajistit dostatečnou izolaci styčných ploch, a to jak tepelnou, tak vlhkostní. K tomuto účelu je využíváno izolačních hmot nebo těsnících pásek s vysokými hodnotami izolačních charakteristik.