Schody

Schodiště uplatňovaná v dřevostavbách

I drobné rodinné domky realizované formou dřevostavby obvykle počítají se dvěma nadzemními podlažími – tato strategie je obvyklá u domků se šikmou střechou, kde se do určité míry využívá také podkroví. Přístupnost druhého podlaží obvykle zajišťuje schodiště, které může být realizováno různými způsoby –využívající především jednoduchých dřevěných nebo kovových systémů. Umístění schodiště do prostoru se odvozuje především od řešení dispozic podkroví, často se používá přímých nebo zakřivených schodišť, minimálně také šroubově uložených stupnic – zpravidla podle zastavěné plochy, která je pro něj vymezena.

Na co se zaměřit při výběru typu schodiště

Při řešení schodiště v dřevostavbě je primárně potřeba pracovat s jeho základními parametry, které zahrnují:

  • umístění vůči nosné stěně
  • materiálové řešení
  • šířku a ostatní rozměry
  • typ schodiště
  • bezpečnost

Umístění schodiště a materiálové řešení

Velmi důležitým faktorem typového provedení schodiště je jeho poloha vůči svislé nosné konstrukci. Je-li schodiště umístěni přímo u takové konstrukce, je možné s tím při návrhu počítat a jednotlivé stupnice do této konstrukce vetknout – odlehčí se tak požadavkům na pevnost samotné nosné konstrukce schodiště. Počítá-li se také s boční stěnou schodiště, která jej bude lemovat z druhé strany a opticky jej v prostoru oddělí, lze vybírat méně masivní schodnice z lehčích materiálů. Schodiště nepřiléhající k nosné stěně je nutné řešit jako masivní s odpovídající pevností. Pro tento účel se mnohem častěji uplatňují schodiště kovová.

Rozměry, typ a bezpečnost schodiště

Pokud z dispozičního řešení domu vyplývá nutnost využití úzkého schodiště, je vhodnější zejména z hlediska bezpečnosti využívat plné stupně, není-li navrhovaná výšky schodiště na jeho průmět příliš vysoká. V takovém případě se využívají tzv. mlynářská schodiště pracující s polovičními stupni, jež zmenšují potřebný zábor plochy na polovinu. Mlynářská schodiště jsou návrhově poměrně složitá a zpravidla využívají především variabilních dřevěných materiálů. Při větších rozměrových možnostech se pak často aplikují zakřivená schodiště, která jsou obecně pohodlnější. Při návrhu schodiště je nutné brát v úvahu také jeho budoucí využívání a opatřit jej vhodnými bezpečnostními prvky – především zábradlím či madly ve vhodné výšce a příjemném tvarování.

Víceúčelová schodiště pro dřevostavby

Prostor pod schodištěm je kvůli nestejnoměrné výšce často málo využívaný – to lze však změnit v případě, že se rozhodněte pro umístění schodiště k některé ze stěn. Díky poměrně dobré šířce schodiště lze pod jeho nosnou konstrukcí zbudovat vestavěné skříně či knihovny na míru, případně využít samotné schodišťové stupně jako policové díly, jejichž vzájemné spolupůsobení lze vedle mechanických spojů podpořit kombinací s lepenými spoji, jež zajistí správné uchycení a zamezí případnému nežádoucímu pohybu omezením namáhání spojovacích prvků na střih. Lepení lze také využít při designovém doplňování stupnic dřevěných schodišť.