Podlahy

Řešení podlah v dřevostavbách

Podlaha objektu plní několik funkcí, které je nutné při jejím navrhování zohledňovat. Vedle vlastní nosnosti se jedná také o izolační schopnost zabraňující nejen úniku tepla z místnosti do spodních konstrukcí, ale také minimalizaci vibrací. Právě proto je skladba podlahy ve všech typech staveb řešena minimálně třemi základními prvky, a to:

  • roznášecí konstrukcí – jejímž úkolem je přenos zatížení do nosných stěn a základové konstrukce
  • izolační vrstva – tvořená izolací tepelnou a akustickou
  • pochůzná vrstva – plnící rovněž finální dekorační prvek a dávající podlaze její charakteristické vnější vlastnosti

Řešení podlah v dřevostavbách je pak založeno na třech základních typech roznášecí konstrukce, jež jsou posléze osazovány ostatními prvky.

Roznášecí konstrukce podlah dřevostaveb

U dřevostaveb se se standardně využívají tři typy roznášecí konstrukce zahrnující:

  • klasickou betonovou mazaninu
  • anhydritovou stěrku
  • desky na bázi dřeva a vláken (OSB desky, sádrovláknité podlahové desky)

Každá z těchto variant se vyznačuje svými konkrétními výhodami i nevýhodami, které souvisejí především s podmínkami provádění a cenou.

 

butyl butyl butyl butyl
Název Název Název NázevMokré systémy pro roznášecí konstrukce

Jak betonová mazanina, tak anhydritová směs představují mokré systémy, u nichž je nanášení spojeno se značnou pracností a také nutností vyčkání dosažení minimální pevností hydratací pojiva. Jednoznačná výhoda obou těchto systémů je jejich cena, která je v porovnání se suchým systémem přibližně poloviční, může však prodloužit celkovou dobu výstavby a přivést do vnitřních prostor nežádoucí vlhkost. Pevnost mokrých systémů je kompenzována jejich hmotností, což může mít nežádoucí vliv na požadavky na svislé konstrukce, anhydritovou stěrku navíc nelze použít jako podklad do kuchyní a koupelen, protože je po hydrataci senzitivní ke zvýšené vlhkosti.

Suché systémy pro roznášecí konstrukce

Výhodou suchých systémů je především rychlost výstavby při stabilních podmínkách, které se však odrážejí v její ceně. Desky je možné sešroubovávat, případně je křížit, aby byly eliminovány spáry. Ideální řešení pro pokládku OSB i sádrovláknitých desek je lepení vhodnými přípravky, které umožní vytvoření homogenní roznášecí konstrukce.

Izolace a podlahy

Jakmile je roznášecí deska připravená, podlaha se realizuje aplikací tepelné a kročejové izolace, na kterou se pokládá vlastní pochůzná vrstva. Ta již může mít různý charakter – v obytných místnostech se jedná především o dřevěné či laminátové druhy. U keramické dlažby je nutné postupovat speciálním způsobem, který eliminuje případné pohyby suchých systémů.