Zateplení perimetru a napojení stěny na základovou desku

Zateplení soklu dřevostaveb

Dřevostavby jsou obecně považovány za velmi dobře vybavené v oblasti zateplení. Konstrukce obvodového pláště využívající nosné konstrukce z masivního dřeva či konstrukčních dílů na bázi dřeva umožňuje vytvoření různých skladeb opláštění, které se vyznačují velmi nízkým součinitelem tepelné propustnosti. Pro dosažení požadovaných tepelně izolačních vlastností je však vždy potřeba zaměřovat se vedle správného provedení obvodového zdiva a zastřešení také na kritická místa, kde dochází k napojení různých konstrukčních celků. Jedním z takových míst je i perimetr, tedy napojení svislých konstrukcí na základovou desku. Zateplení v této lokalitě je obvykle realizováno v rámci výstavby soklu a vyžaduje speciální materiálové řešení.

Napojení základové desky na fasádu dřevostavby

Sokl představuje velmi náročný konstrukční prvek, jehož úkolem je vedle dostatečného tepelného odizolování základové desky a spodní částí svislých konstrukcí také zajištění optimálních vlastností z hlediska izolace proti vlhkosti, mrazu či chemicky rozpustným látkám. Realizace soklu vyžaduje důkladný návrh s ohledem na skutečné terénní charakteristiky stavby. Zateplení perimetru se obvykle provádí jako konečný úkon při realizaci fasády, který zakrývá její spodní nosnou konstrukci a současně ukončuje hydroizolaci spodní desky. Pro zateplení se obvykle používá polystyrenová deska, která má o něco menší šířku než aplikovaná izolace svislých konstrukcí. V závislosti na řešení odvodu vlhkosti v místě soklu se izolační deska opatřuje vnějšími technologiemi (např. hydroizolační nopovou fólií), a následně finální povrchovou úpravou.

Napojení izolace soklu na izolaci fasády

Jedno z kritických míst napojování soklu je právě kontakt s fasádou horní stavby. Ta je obvykle ukončena kovovou lištou nebo konstrukčním prvkem, který může působit jako tepelná most, proto je důležité, aby na něj izolace soklu zcela doléhala. Lepení soklu je pak ideální provádět lepidlem s požadovanými vlastnostmi, které zajistí dokonalé přilnutí izolační desky ke konstrukci v úrovni perimetru.