Rozdíl mezi difuzně otevřenou a uzavřenou dřevostavbou

  • Opláštění dřevostaveb

Přestože je možné moderní dřevostavby realizovat také jako difuzně otevřené, jsou tyto systémy výrazně náročné, co se týče nákladů i realizace. Také proto se dřevostavby navrhují převážně s difúzně uzavřeným opláštěním, které brání kondenzaci vlhkosti uvnitř obvodových konstrukcí a tím je chrání proti degradaci navlháním nebo napadením škůdci (plísněmi). Pro ošetření pronikání vlhkosti pláštěm se používá speciálních membrán – parozábran nebo parobrzd.

Rozdíl mezi parobrzdami a parozábranami

Hlavní rozdíl mezi parobrzdou a parozábranou spočívá v jejich aplikaci a implicitně i v celkovém řešení provedení. Parobrzdy jsou obecně určené pro výstavbu difúzně otevřených plášťů – jedná se o fólii, která umožňuje průchod vodních par skladbou obvodové konstrukce, ale reguluje jejich charakteristiky tak, aby zmírnila riziko kondenzace a umožnila jejich postupné odvětrání. Parozábrany jsou určeny pro difúzně uzavřené pláště a ukládají se do skladby tak, aby v konkrétním místě zabránily dalšímu pronikání vlhkosti do nežádoucí části konstrukce. Jedná se v podstatě o membránu, která nepustí vlhkost k rizikovým materiálům a nechá ji odvětrat zpět do interiéru, resp. exteriéru.

Použití parobrzdných a parotěsných fólií

Aplikace parobrzdných fólií nebo paropropustných desek plnících stejnou funkci není fyzicky tak náročná jako aplikace parozábran. U difúzně otevřených plášťů jsou využívány materiály, které vlhkost bez problémů odvádí, parobrzda zde slouží především jako pomocný nástroj pro její usměrňování a ochlazování. Realizace difúzně uzavřených systémů je v tomto směru mnohem náročnější – primárně je vždy nutné si dát pozor, zda pro dané použití skutečně vybíráme parotěsnou membránu (záměna s parobrzdou by se rychle promítla do životnosti konstrukce). Dalším velmi náročným aspektem těchto systémů je dokonalá homogenita – veškeré výplně stavebních otvorů musí být odpovídajícím způsobem utěsněny a parozábrana musí být naprosto homogenní, aby svůj účel plnila dle požadavků.