Požární odolnost dřevostaveb

Hlavním stavebním materiálem dřevostaveb je masivní dřevo nebo dílce vyrobené ze dřeva aglomerovaného či lepením větších dřevěných prvků (dýhy, laťovek, aglomerovaných desek apod.). Ve všech případech se jedná o materiál vysoce hořlavý, který je nutné odpovídajícím způsobem chránit, aby bylo možné dosáhnout požadované třídy požární odolnosti stavby. Ta definuje především minimální čas, který musí v případě požáru konstrukce vydržet ve stabilním stavu, tzn. minimální čas před fatálním porušením nebo zřícením konstrukce.

Co je potřeba zohledňovat při navrhování dřevostaveb

Cílem výstavby objektů s hlavní nosnou konstrukcí ze dřeva je primárně dosáhnout poměrně výhodné ceny při rychlé a suché výstavbě. Dřevostavby jsou v dnešní době navíc realizovány jako pasivní nebo nízkoenergetické, jelikož umožňují aplikaci účinných izolačních materiálů a systému ve velmi variabilním řešení konstrukční skladby. Nevýhodou těchto materiálů je obvyklá relativně nízký požární odolnost – dřevo samotné je středně hořlavý materiál, izolace pak mohou dosahovat lepší reakce na oheň se zhoršeným charakteristickým vývojem kouře či odkapáváním pevných částic. Právě z tohoto důvodu musí být návrh dřevostavby řešen tak, aby objekt disponoval chráněnými únikovými cestami v případě požáru, což je důležité zejména v případě, že se jedná o stavbu vícepodlažní.

Jak zajistit potřebné parametry konstrukcí dřevostaveb

Nosná konstrukce dřevostaveb je obvykle realizována jako sloupková s výplní buď z desek z aglomerovaného dřeva nebo z kompozitních plošných (sendvičových) prvků na bázi sádry. Rozdíly mezi těmito materiály spočívají nejen v požární odolnosti, ale také v celkovém působení uvnitř konstrukce s ohledem na nosnost či požadované tepelně a zvukově izolační vlastnosti. Velmi dobrých vlastností z hlediska reakce na oheň dosahují jednoduché sádrokartonové příčky, u nosných a obvodových stěn lze zvýšené požární odolnosti dosáhnout výběrem vhodné tepelné izolace, která může plnit také tuto funkci, její parametry však musí odpovídat požadavkům na minimalizaci prostupu tepla. Vícepodlažní budovy pak musí řešit také odolnost pochůzných stropních konstrukcí, kde se velmi často uplatňují kompozitní materiály využívající kombinace cementové matrice vyplnění aglomerovaným dřevem. Kromě základních stavebních prvků lze využívat také speciální protipožární materiály, jejichž prostřednictvím lze nejen vylepšit vlastnosti použitých materiálů vhodnou povrchovou úpravou, ale také chránit důležité technologické součásti stavby, či utěsnit případné prostupy.