Zateplení fasády systémem ETICS

Kontaktní zateplování systémem ETICS

Vnější kontaktní zateplovací systém je technologické řešení, které se stalo velmi populárním zejména v oblasti sanace a rekonstrukce panelových domů. Systémy ETICS využívají rozsáhlé projekty revitalizující objekty panelové (prefabrikované) výstavby, prodlužují její životnost a zároveň kompletně zlepšují nejen tepelně-technické parametry, ale také celkový vzhled těchto staveb. Výhodou vnějšího zateplování je v případě rekonstrukce fasády zachování vnitřních dispozic obytného prostoru, vyznačuje se ovšem také svými nevýhodami a poměrně vysokou náročností provedení – proto je také důležité jej realizovat na základě detailního projektu a profesionálně. ETICS ovšem není určen pouze pro sanace a rekonstrukce objektů, velmi dobře se uplatňuje také u novostaveb, u nichž funkčně snižuje třídu energetické náročnosti.

Podmínky pro provádění vnějšího zateplení

Technologické provedení fasády typu ETICS prošlo v posledních letech několika změnami převážně s ohledem na způsob, jakým dochází k aplikaci systému na nosnou konstrukci. Před vlastním návrhem a zahájením realizace je nutné na revitalizovaném objektu nutné provést kompletní technický průzkum, který stanoví míru porušení obvodové konstrukce. Ta musí být před montáží zateplovacího systému důkladně očištěna a ošetřena tak, aby se minimalizovalo uzavření nežádoucích mikroorganismů do vnitřní skladby fasády. Obdobně je také přistupováno k instalaci ETICS u novostaveb. Při návrhu zateplovacího systému je dále nutné se orientovat na podmínky požární odolnosti a jeho celkový rozsah – obecně velké plochy stoupající do vyšších pater vyžadují nejen přizpůsobení materiálové skladby, ale také odpovídající kotvení, u menších staveb je naopak možné zvolit jednodušší systémové řešení.

Zateplování rodinných domků technologií ETICS

U rodinných domků přináší vnější kontaktní zateplování velmi výhodnou variantu, která na rozdíl od větších panelových domů nepracuje s lepícími hmotami na bázi silikátové, nýbrž polymerní. PUR pěny mohou velmi dobře nahradit běžné stěrkové hmoty, které se využívají k lepení polystyrenových bloků sloužících jako tepelná izolace, eliminuje se tak riziko vzniku tepelného mostu mechanickým kotvením. Nízkoexpanzní hmoty velmi dobře přilnou k různým podkladům a dosahují rychle počáteční pevnosti, takže výstavba je rychlejší a čistší.