Provětrávané fasády

Jak fungují provětrávané fasády

Provětrávaná fasáda je moderní a velmi praktické řešení vnějšího izolačního systému budov, které lze použít jako vhodný způsob sanace fasády, jež výrazně zlepší tepelně technické vlastnosti objektu. Principiálně je provětrávaná fasáda založena na principu vytvoření takové skladby obvodového pláště, v němž je po celé ploše implementována vzduchová mezera. Její funkčnost je v tomto případě dvojí – jednak vzduch pomáhá účinně snížit součinitel tepelné vodivosti pláště a tím umožňuje celkové zvýšení izolační schopnosti skladby fasády, jednak vzduchová mezera umožňuje proudění vzduchu, jež pomáhá odvádět vlhkost, jež se k izolačním materiálům dostává z exteriéru, a rychleji ji tak vysušit.

Využití provětrávaných fasád

Primární uplatnění nacházejí provětrávané fasády u pasivních a nízkoenergetických domů, kde plní požadavky na optimální tepelně izolační charakteristiky. Velmi dobře se s nimi ovšem pracuje také při sanaci a rekonstrukci běžných budov (např. s poškozeným zdivem). Provětrávaná fasáda ochrání svislou nosnou konstrukce a může pomoci snížit třídu energetické náročnosti objektu. Kromě základních technologických výhod, kterými jsou výrazné zvýšení tepelně izolační schopnosti a její kontinuita díky absorpci a odvodu vlhkosti z izolační vrstvy navíc pomáhá zlepšovat:

  • zvukově izolační vlastnosti – vzduchová mezera působí jako akustická bariéra, která snižuje celkovou propustnost akustického hluku konstrukcí
  • variabilita pohledu – nosný systém vnější pohledové vrstvy fasády umožňuje aplikaci různých alternativ původní fasády také s ohledem na výběr materiál či designu
  • vysoká životnost – díky specifickému provedení jsou jednotlivé skladebné vrstvy lépe chráněny proti působení degradujících vlivů, což významně prodlužuje jejich životnost při plné funkčnosti
  • jednoduchá údržba – velikou výhodou provětrávaných fasád je jejich modularita, která umožňuje provádět opravy sekvenčně, tedy jen na poškozených dílcích bez narušení souvisejících vrstev

Realizace provětrávané fasády

Provětrávané fasády mohou být osazeny prakticky na jakýkoliv typ obvodové konstrukce. Jejich skladba je tvořena roštem, do kterého se ukládá tepelná izolace (obvykle z minerální vaty), a který dále nese vnější pohledovou vrstvu. Velmi důležité je zachování difúzně otevřeného systému, který pomáhá provětrávané fasádě dýchat a plnit tak své funkce přirozených koloběhem i při náročnějších povětrnostních podmínkách. Z tohoto důvodu je nutné hydroizolaci fasády realizovat difúzně otevřenou membránou – fólií, která se ukládá přímo na tepelně izolační vrstvu z exteriérové strany a reguluje tak pronikání vlhkosti do konstrukce.