Terasy

Výstavba terasy

Terasy jsou velmi žádanou součástí rodinného domu zejména v případě, že je umístěn na svažitém pozemku, jež neumožňuje vytvoření klasické zahradní stavby. Kromě toho může být terasa dokončovacím zastřešením sklepu. V minulosti se pro výstavbu teras využívala především betonová nebo keramická dlažba položená na betonové desce či spodní stavbě. Se stále s rozvíjejícím trendem dřevostaveb a aplikace přírodních materiálů z udržitelných zdrojů se však řada majitelů rodinných domů rozhoduje pro výstavbu terasy ze dřeva nebo prefabrikovaných dílců na bázi dřeva. Vzhledem ke konstantnímu vystavení exteriérovým podmínkám je u terasy nutné využívat odpovídající materiály, aby nedošlo zbytečně ke zkrácení její životnosti.

Jak navrhnout vhodnou terasu

Terasu není nutné navrhovat jako součást rodinného domu, lze ji bez větších problémů (zejména při dodržení potřebných standardů) dostavět také dodatečně. Při výběru vhodného typu terasy je pak nutné zvážit následující aspekty:

  • umístění a okolí
  • velikost
  • materiál a konstrukce podlahy
  • způsob zastřešení

Umístění a okolí terasy

Samotné umístění terasy nezávisí pouze na dispozicích domu, ale také na kýženém efektu, který se její výstavbou snažíme dosáhnout. Primárně je nutné si rozmyslet, zda je příjemnější terasa v ranném nebo odpoledním slunci, či neustálém stínu. Důležitou roli zde hraje také řešení zahrady a umístění stromů – jsou-li příliš blízko, mohou narušovat spodní konstrukci nebo měnit vlhkostní podmínky.

Velikost terasy

Rozsah a půdorys terasy udává předpokládané náklady na její výstavbu a také podmínky pobytu na ní. Optimální velikost terasy je taková, kde se dá vytvořit příjemné prosezení pro větší počet lidí. Terasa nemusí mít pravidelný tvar, měla by však vhodným způsobem obcházet dispozici domu.

Materiál a konstrukce podlahy

Dalším určujícím faktorem předpokládaných nákladů na výstavbu terasy je zvolený materiál a typ nosné konstrukce. Ty se mění i s ohledem na to, zda se terasa buduje v rovině nebo v kopci. Realizace podlahy pak vyžaduje využití vhodných a kvalitních dílců a také pojiva. Nášlapná vrstva tvořená dlažbou by tak měla být k nosné konstrukci přichycena buď odpovídajícími spojovacími prvky (v případě dřevěných podlah) nebo lepicími hmotami, které odolávají povětrnosti. U dřevěných podlahových dílců, které se tradičně spojují mechanicky je doplňovat spojovací materiál lepícími hmotami, které omezí jejich páčení nebo namáhání na střih.

Způsob zastřešení

Terasy primárně nejsou budovány jako zastřešené, obvykle je však dobré počítat s tím, že na ní budete chtít trávit čas za každého počasí, proto je dobré vytvořit alespoň menší přístřešek či zastřešenou pergolu proti dešti, na slunečných terasách oceníte také markýzu.