Pergoly

Pergoly, altány a jejich vybavení

Vytvoření příjemného krytého zátiší či posezení na zahradě se v rodinných domech uplatňuje stále více – lidé ustupují od využívání zahrady pouze jako prostoru pro pěstování plodin či chování drobného zvířectva, ale stále více přechází k okrasným zahradám a funkčnímu využívání prostoru. K tomuto účelu se využívá především drobných staveb, jež jsou určeny ke stínění nebo zakrytí upraveného prostoru a plochy pro umístění zahradního nábytku či vybavení, jako jsou pergoly nebo altány.

Jak se běžně budují pergoly a altány

Hlavní rozdíl mezi pergolou a altánem spočívá v jejich umístění a také celkovém provedení stavební části. Zatímco pergoly jsou z technického hlediska jednodušší a staví se převážně k hlavnímu nebo vedlejšímu objektu, o jehož obvodovou stěnu se opírají, altány jsou zpravidla osamocenými stavbami, které slouží jako přístřešek a často se do nich zabudovává krb nebo zahradní gril. Využití mají ovšem velmi podobné.

Specifika altánu

Přestože drobnější zahradní stavby uplatňují jako základní materiál masivní dřevo, nemusí to tak být vždy. Altány často kombinují zděné a dřevěné prvky na pevných základech. Typickým pro altán je ze všech stran otevřené a vzdušné řešení vhodné především pro posezení v letních měsících, není však výjimkou budování altánů uzavřených s okny a vstupem. Altány jsou vesměs zastřešené pevnou střešní konstrukcí, běžně je užívána keramická nebo kovová krytina.

Charakteristika pergoly

Původním cílem výstavby pergol bylo vytvoření stinného koutu přiléhajícího k větší stavbě (zpravidla se jedná o rodinný dům), není však výjimkou setkat se i s pergolami stojícími samostatně. Hlavním specifikem pergol je provedení vyspádované stropní konstrukce. Ta dříve nebývala krytá a ochranu proti slunečnímu záření zajišťovaly převážně popínavé rostliny. S oblibou tohoto typu přístavby se však začaly upřednostňovat plné třešní díly, které ale aplikují průhledné nebo průsvitné materiály – sklo, polykarbonát. Pergola bývá více otevřená než altán – boční stěny většinou nemívají zábradlí.

Realizace drobných zahradních staveb

Dřevo je v současné době nejoblíbenějším materiálem pro výstavbu pergol, u altánů se často využívá zmíněná kombinace, kde je ze dřeva hlavní nosná nebo střešní konstrukce. Veškeré tyto prvky musí být ošetřeny pro zlepšení odolnosti vůči povětrnosti a biotickým i abiotickým činitelům. Statika altánů je dána především přenášením zatížení do základové desky, u pergol ovšem převážný podíl zatížení nese konzolová konstrukce přístřešku, proto její vetknutí do obvodové konstrukce vyžaduje zpravidla použití chemických kotev, které musí být vhodné do venkovního prostředí.