Rozdíl mezi požární odolností a reakcí na oheň

Základní principy

 U protipožárních řešení se můžeme setkat s dvojím označením produktů, ale pouze jedno je dle české a evropské legislativy správné a jeho nedodržení Vám může při kolaudaci způsobit problémy. Uvedeme si příklad u montážní pěny. 

V ČR se prodávají protipožární pěny, které můžou mít buď sníženou reakci na oheň nebo požární odolnost. 

 

  • Reakce na oheň

     je charakteristika výrobku, která indikuje zda produkt přispívá k šíření a rozvoji požáru či nikoliv. Klasifikace dle ČSN EN 13501-1

Ovšem toto je pouze testování jak materiál hoří, byť dle certifikátu. Nedokáže určit jak dlouho požární konstrukce odolá s příslušným výrobkem.  Reakce na oheň se určuje od nejlepší od A1 po nejhorší F. Třída F znamená nejhorší nebo netestováno. 

  • Požární odolnost 

     je schopnost výrobku zachovat si své vlastnosti v případě požáru po určitou stanovenou dobu. Používá se klasifikace dle ETAG 026, část 2 & 3 → ETA schválení a CE označení. Tato klasifikace má různé parametry a u toho časovou jednotku. 

 

Zde si ukážeme jaké tyto parametry můžou být:

E- celistvost

I- Izolace

R- únosnost stabilita   

S- kouřotěsnost

W- omezení radiace tepla

A existují i další parametry, ale nás budou zajímat nejvíce tyto

Zde si ukážeme příklad na protipožární pěně:

FF197 WEB

 

Takže značení požární odolnosti u pěny FF197 je EI 240. Což znamená, že pěna dokáže za podmínek uvedených v technickém listu nebo schválení ETA při požáru vydržet celistvá a izolující protipožární příčku nebo konstrukci až 240 minut. Například u této pěny už není testována reakce na oheň protože je to zbytečné. Pěna má kvalitnější zkoušku proto není potřeba testovat touto zkouškou. 

 A zde si ukážeme použití pěny: