Sádrokartony

Interiéry dřevostaveb – využití sádrokartonu

Provedení interiérů dřevostaveb inklinuje obvykle ke dvěma základním řešením, a to buď k přiznaným pohledovým konstrukčním prvkům, nebo k vytváření lehkých nenosných pohledových dílců ze snadno opracovatelného a zároveň izolačního materiálu. Ve druhém ze zmíněných případů se nejčastěji aplikují sádrokartonové desky, jejichž prostřednictvím lze vytvářet podkladové povrchy pro různé interiérové povrchové úpravy včetně těch určených do vlhkostí namáhaných prostor, jako jsou hygienická zařízení či kuchyně. Velikou výhodou sádrokartonových desek je jejich průřezová variabilita, která umožňuje vedle výplňových a izolačních dílců použití také při budování příček.

Sádrokarton jako konstrukční a výplňový materiál

Klasický sádrokarton je kompozitní materiál spojující sádrovou matrici (výplň) s plošnými vyztužujícími deskami ze speciálního papíru. Spojení těchto dvou materiálů je realizováno do sendvičového systému, u nějž vnější papírové desky plní nejen funkci sjednocující, ale také ochrannou, sádrová matrice se zase vyznačuje velmi dobrou pevností a odolností. Velikou výhodou sádrokartonu je jeho aplikace v podobě suché montáže, která velmi usnadňuje a zároveň urychluje celé provedení interiéru, při relativně nízkých nákladech. Nejčastější použití sádrokartonu zahrnuje:

 • pohledové svislé konstrukční výplně (tenkostěnné desky)
 • stavební podhledy a realizace stropů (tenkostěnné desky)
 • řešení podkrovních podhledů a konstrukcí
 • budování příček a dělicích stěn s vysokou tuhostí (desky s vyšší hodnotou rozměru tloušťky)
 • výstavba bytových jader (používají se speciálních desky impregnované – odolné proti vlhkosti)

Sádrokartonové desky mohou velmi dobře sloužit také jako izolační dílce, zejména ve zvláštních úpravách, jako jsou akustická nebo protipožární.

Výstavba pomocí sádrokartonu

Ať už sádrokartonové desky použijete k výstavbě příček či k realizaci pohledů, postup montáže sádrokartonu je vždy stejný. Instalace desek je prováděna suchou výstavbou vyžadující příslušenství, kterým jsou kovové profily, do nichž se desky ukládají. Velikou výhodou těchto systémů je vytváření chráněných dutin, do nichž je možné ukládat rozvody a elektroinstalace. Z kovových profilů se vytvoří rám, do něhož se upevní deska, a následně se zatmelí spáry. Po zaschnutí je nutné tmel několikrát zbrousit, aby se vtvořený povrch sjednotil. Poté je možné nanášet zvolenou povrchovou úpravu. Při montáži je potřeba dbát na následující:

 • konstrukci si před zahájením prací i nákupem desek dobře rozvrhněte, ušetříte tím peníze i materiál
 • vybírejte vždy vhodný typ desky nejen podle rozměrů, ale také tloušťky a podmínek, kterým bude v interiéru čelit
 • před samotnou montáží desek nainstalujte kompletní nosný rám z profilů
 • používejte vždy tmel doporučený výrobcem
 • povrchovou úpravu nanášejte až po dokonalém zbroušení tmele
 • vybírejte nátěry vhodné na sádrokarton, před aplikací použijte příslušnou penetraci

Často kladené otázky

 1. Hodí se sádrokarton také do prostor namáhaných vlhkostí?

Ano, ale je potřeba zvolit impregnované desky.

 1. Je možné na sádrokarton nanášet také štuk?

Ano, štukovou omítku lze použít také na sádrokartonový povrch, je ovšem nutné dodržet systém nanášení dle pokynů výrobce.

 1. Je možné na příčky ze sádrokartonu zavěsit police?

Ano, příčka dosahuje poměrně vysoké tuhosti, je však nutné využívat správný spojovací materiál.

Parametry

Sádrokartonové desky se vyrábí v několika standardizovaných rozměrech, které je možné snadno dělit pomocí běžných prostředků. Obvyklé plošné rozměry desek zahrnují:

 • 1250 x 2000 mm
 • 1250 x 2600 mm
 • 1250 x 2750 mm
 • 1250 x 3000 mm

Sádrokartonové desky se standardně vyrábí ve dvou tloušťkách – 12,5 a 15 mm.