Jak zvolit vhodnou OKENNÍ FOLII?

Na začátek si dáme pár informací, proč se vlastně okenní folie používají.

Pro montáž oken se používá norma ČSN 73 05 40 - 2Tato norma říká, že připojovací spára se skládá, ze 3 částí:

A) VNĚJŠÍ UZÁVĚR - POJISTNÁ A VĚTROTĚSNÁ IZOLACE    zony

B) VNITŘNÍ UZÁVĚR - VZDUCHOTĚSNÝ A ZPRAVIDLA PAROBRZDICÍ

C) STŘEDNÍ ČÁST - TEPELNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ MATERIÁL 

 

VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ UZÁVĚR ŘEŠÍME OKENNÍ FÓLIÍ, STŘEDNÍ ČÁST ŘEŠÍME MONTÁŽNÍ PĚNOU.

Pojďme se tedy podívat na typy okenních fólií: 

illbruck ME508 TwinAktiv VV webME350 print_151209_neuME500 TwinAktivME501ME511ME510(1)

 

Folie TWINAKTIV: Tato folie je 2v1, dá se použít na INT i EXT. Folie je takzvaně "inteligentní" a mění svojí funkci - dokáže být vodotěsná, paropropustná nebo parotěsná. 

Folie TWINAKTIV řady 501:  U této fólie platí to samé co u TWINAKTIV, ale ještě k tomu má folie větší UV stabilitu, větší šířky a je pevnější. Více se využívá na pásová okna nebo složitější detaily.

Folie INTERIÉR: Používá se pouze pro vnitřní (INT) stranu připojovací spáry (VNITŘNÍ UZÁVĚR). Tyto folie jsou vyráběny ze vzduchotěsných materiálů, s vyšší nepropustností pro vodní páry, než fólie na exteriérové části spár.

Folie EXTERIÉR: Používá se pouze pro vnější (EXT) stranu připojovací spáry (VNĚJŠÍ UZÁVĚR). Používají se fólie s vysokou mírou propustnosti pro vodní páry, které jsou zároveň schopny zamezit průniku hnaného deště do spáry nebo dokonce vodního sloupce.

 

Teď se podíváme na varianty přilepení folie ke zdi a k oknu: 

Folie je vždy opatřena dvěma lepicími proužky na okno, ať už na boční část okna nebo na spodní. Tato varianta se nazývá EW.

Lepení

PERLINKA: Samolepkou se připevní folie na rám okna a perlinka se vloží do stavebního lepidla. Není potřeba penetrace. Jedná se o folie ME500, ME511, ME510.

LEPIDLEM SP025K přilepení na ostění se použije tmel SP025, tmelem se vytvoří housenka na zdi a na ní se přilepí okenní folie. Samolepka se lepí na rám okna. Jedná se o folie ME501 HI, ME500, ME511 a ME510. Tato varianta se nazývá bez butylu.

BUTYLOVÝ PROUŽEK: K lepení s butylem je v 90% aplikací potřeba penetrace ME902. Nastříká se impregnace a poté se strhne krycí folie butylového pruhu a přitlačí se k ostění. Poté je vhodné folii zaválečkovat k podkladu. Jedná se o folie ME500, ME511, ME510.

CELOPLOŠNÁ LEPICÍ VRSTVA: Nejnovější a nejjednodušší způsob lepení. Folie má samolepku po celé ploše. Přilepíme samolepku na rám a poté strhneme krycí folii a přilepíme folii k ostění. Jedná se o folie ME508, ME501 VV, ME350, ME351